T: 09 282 07 82

E: info@carbolt.be

Centrum voor Ambulante Revalidatie Bolt

Wij onderzoeken en behandelen kinderen en jongeren van 2 tot 19 jaar die moeilijkheden ondervinden in hun dagelijkse leven thuis, op school, …   ADHD, autisme, gedragsproblemen, leerstoornissen, motorische stoornissen, taalstoornissen, verstandelijke beperking, … kunnen hierbij aan de basis liggen. 

Wat bieden we?

 • Een multidisciplinair onderzoek om de sterke en zwakke punten van uw kind in kaart te brengen
 • Een multidisciplinaire behandeling en begeleiding op maat van uw kind
 • Een nauwe samenwerking met ouders, school en de brede omgeving
 • Een behandeling met aandacht voor continuïteit

Wat doen we?

 • Uw kind alle ontwikkelingskansen bieden om zo goed mogelijk te functioneren thuis, op school en in de bredere omgeving.
 • De omgeving van uw kind sterker maken in het begrijpen en aanpakken van zijn specifieke noden en het ondersteunen van zijn sterke kanten.

Wie kan bij ons terecht?

Wij onderzoeken en behandelen kinderen en jongeren van 2 tot 19 jaar met beperkingen in hun dagelijkse leven thuis, op school, enz.
Meer bepaald gaat het over belemmeringen gebonden aan problemen zoals: 

 • ADHD
 • Autisme
 • Gedragsproblemen
 • Leerstoornissen
 • Motorische stoornissen
 • Taalstoornissen
 • Verstandelijke beperking
 • NMP

Wie zijn we?

We vormen een multidisciplinair team van artsen, orthopedagogen / klinisch psychologen, logopedisten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, kinderverzorgsters en een maatschappelijk werker.

 Vanuit een gemeenschappelijke kijk op de moeilijkheden werken we met u samen om de problemen te verminderen of te verhelpen. Hierbij vinden wij een goede verstandhouding en open communicatie met ouders en andere betrokken diensten belangrijk.

De concrete samenstelling van het begeleidend team hangt af van de specifieke noden van uw kind.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.