T: 09 282 07 82

E: info@carbolt.be

Centrum voor Ambulante Revalidatie Bolt

Wij onderzoeken en behandelen kinderen en jongeren die moeilijkheden ondervinden in hun dagelijkse leven thuis, op school, …   ADHD, autisme, gedragsproblemen, leerstoornissen, motorische stoornissen, taalstoornissen, verstandelijke beperking, … kunnen hierbij aan de basis liggen. 

Wat bieden we?

 • Een multidisciplinair onderzoek om de sterke en zwakke punten van uw kind in kaart te brengen
 • Een multidisciplinaire behandeling en begeleiding op maat van uw kind
 • Een nauwe samenwerking met ouders, school en de brede omgeving
 • Een behandeling met aandacht voor continuïteit

Wat doen we?

 • Uw kind alle ontwikkelingskansen bieden om zo goed mogelijk te functioneren thuis, op school en in de bredere omgeving.
 • De omgeving van uw kind sterker maken in het begrijpen en aanpakken van zijn specifieke noden en het ondersteunen van zijn sterke kanten.

Wie kan bij ons terecht?

Wij onderzoeken en behandelen kinderen en jongeren met beperkingen in hun dagelijkse leven thuis, op school, enz.
Meer bepaald gaat het over belemmeringen gebonden aan problemen zoals: 

 • ADHD
 • Autisme
 • Gedragsproblemen
 • Leerstoornissen
 • Motorische stoornissen
 • Taalstoornissen
 • Verstandelijke beperking
 • CP

Wie zijn we?

We vormen een multidisciplinair team van artsen, orthopedagogen / klinisch psychologen, logopedisten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, kinderverzorgsters en een maatschappelijk werker.

 Vanuit een gemeenschappelijke kijk op de moeilijkheden werken we met u samen om de problemen te verminderen of te verhelpen. Hierbij vinden wij een goede verstandhouding en open communicatie met ouders en andere betrokken diensten belangrijk.

De concrete samenstelling van het begeleidend team hangt af van de specifieke noden van uw kind.

COVID-19

Corona-info 


Beste ouders en kinderen,


De therapieën in ons centrum zijn ondertussen opnieuw opgestart. Dit doen we in overeenstemming met de richtlijnen die we krijgen van het ‘Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid’. Alle maatregelen worden strikt door ons personeel opgevolgd, zodat iedereen zich veilig voelt.

Om de therapieën op een veilige manier te doen verlopen, hebben we binnen Bolt een aantal richtlijnen vooropgesteld:

• Kom stipt op tijd
• Kom niet naar Bolt wanneer je je niet goed voelt. Raadpleeg steeds je huisarts bij gezondheidsklachten.
• Kom niet binnen in de wachtzaal, maar wacht buiten aan de voordeur. Daar zal de therapeut jullie opwachten om je kind mee te nemen naar het therapielokaal. De therapeut draagt een mondmasker. Ouders en kinderen boven de 12 jaar dragen ook een mondmasker.
• Bij het binnenkomen van het gebouw wast je kind samen met de therapeut de handen.
• Indien er voldoende afstand (1,5m) is tussen de therapeut en het kind, wordt het mondmasker afgezet in het therapielokaal. Als deze afstand niet kan bewaard worden, gebruikt de therapeut de nodige beschermingsmiddelen (mondmasker, handschoenen, plexiglas, …).
• Na de therapie wassen of ontsmetten we opnieuw samen de handen.
• De therapeut brengt vervolgens je kind naar de achterdeur waar jullie, ouders, hen opwachten. Op die manier wordt er slechts in één richting gewandeld.

Warme groeten van het hele team

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.