T: 09 282 07 82

E: info@carbolt.be

Centrum voor Ambulante Revalidatie Bolt

Wij onderzoeken en behandelen kinderen en jongeren die moeilijkheden ondervinden in hun dagelijkse leven thuis, op school, …   ADHD, autisme, gedragsproblemen, leerstoornissen, motorische stoornissen, taalstoornissen, verstandelijke beperking, … kunnen hierbij aan de basis liggen. 

Wat bieden we?

 • Een multidisciplinair onderzoek om de sterke en zwakke punten van uw kind in kaart te brengen
 • Een multidisciplinaire behandeling en begeleiding op maat van uw kind
 • Een nauwe samenwerking met ouders, school en de brede omgeving
 • Een behandeling met aandacht voor continuïteit

Wat doen we?

 • Uw kind alle ontwikkelingskansen bieden om zo goed mogelijk te functioneren thuis, op school en in de bredere omgeving.
 • De omgeving van uw kind sterker maken in het begrijpen en aanpakken van zijn specifieke noden en het ondersteunen van zijn sterke kanten.

Wie kan bij ons terecht?

Wij onderzoeken en behandelen kinderen en jongeren met beperkingen in hun dagelijkse leven thuis, op school, enz.
Meer bepaald gaat het over belemmeringen gebonden aan problemen zoals: 

 • ADHD
 • Autisme
 • Gedragsproblemen
 • Leerstoornissen
 • Motorische stoornissen
 • Taalstoornissen
 • Verstandelijke beperking
 • CP

Wie zijn we?

We vormen een multidisciplinair team van artsen, orthopedagogen / klinisch psychologen, logopedisten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, kinderverzorgsters en een maatschappelijk werker.

 Vanuit een gemeenschappelijke kijk op de moeilijkheden werken we met u samen om de problemen te verminderen of te verhelpen. Hierbij vinden wij een goede verstandhouding en open communicatie met ouders en andere betrokken diensten belangrijk.

De concrete samenstelling van het begeleidend team hangt af van de specifieke noden van uw kind.

Beste ouders en kinderen,  

De overheid heeft opnieuw een aantal strengere maatregelen opgelegd om de verspreiding van het coronavirus in te perken. In het belang van ieders gezondheid respecteren ook wij deze maatregelen.

Algemeen blijft face à face therapie de norm. Wanneer dit niet mogelijk is, kan teletherapie in overleg met de betrokken therapeuten.

Om alles veilig te laten verlopen, stellen we volgende maatregelen voorop:

Algemene maatregelen:

 • Externen komen het gebouw enkel binnen onder begeleiding van een therapeut of medewerker.
 • Kom niet naar Bolt wanneer:
  • je kind ziektesymptomen vertoont (koorts, hoesten, …). Raadpleeg steeds je huisarts bij gezondheidsklachten.
  • je kind positief test op COVID-19 of als de arts beslist, gezien de symptomen, dat je kind COVID-19 heeft.
  • je kind een hoog risicocontact is (in contact gekomen met 1 persoon die COVID-19 heeft of een klasbubbel).
 • Je mag wel naar Bolt komen wanneer:
  • iemand uit de bubbel symptomen vertoont zonder diagnose of positieve COVID-19-test.
  • iemand uit de bubbel hoog risicocontact had maar nog wacht op zijn/haar testresultaat.
 • Wij respecteren de algemene hygiënische maatregelen:
  • éénrichtingsverkeer in de gangen.
  • ontsmetten van materiaal.
  • voldoende wassen en ontsmetten van de handen.
  • dragen van mondmaskers.
  • voldoende ventilatie (kleed je kind warm genoeg aan).
 • Bij alle activiteiten dient social distancing (1,5 meter) gerespecteerd te worden, dit voor alle kinderen.

Start en einde therapie:

 • Bij aanvang van therapie vragen wij jullie om zoveel mogelijk buiten te wachten aan de voorkant van het gebouw. Bij regenweer kunnen kinderen, onder toezicht van een Bolt-medewerker, in de wachtzaal plaatsnemen zonder hun ouders.
 • Na de therapie brengt de therapeut je kind naar de achterdeur waar jullie hen buiten opwachten. Zorg dat jullie stipt op tijd zijn. Zo vermijden we wachtrijen. Bij regenweer kunnen jullie plaatsnemen op de bankjes in de gang. Respecteer ook hier de social distancing.

We vertrouwen erop dat jullie bovenstaande maatregelen respecteren.

Hou het veilig, blijf gezond en draag zorg voor elkaar.

Warme groeten van het Bolt-team 

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.