T: 09 282 07 82

E: info@carbolt.be

Centrum voor Ambulante Revalidatie Bolt

Wij onderzoeken en behandelen kinderen en jongeren die moeilijkheden ondervinden in hun dagelijkse leven thuis, op school, …   ADHD, autisme, gedragsproblemen, leerstoornissen, motorische stoornissen, taalstoornissen, verstandelijke beperking, … kunnen hierbij aan de basis liggen. 

Wat bieden we?

 • Een multidisciplinair onderzoek om de sterke en zwakke punten van uw kind in kaart te brengen
 • Een multidisciplinaire behandeling en begeleiding op maat van uw kind
 • Een nauwe samenwerking met ouders, school en de brede omgeving
 • Een behandeling met aandacht voor continuïteit

Wat doen we?

 • Uw kind alle ontwikkelingskansen bieden om zo goed mogelijk te functioneren thuis, op school en in de bredere omgeving.
 • De omgeving van uw kind sterker maken in het begrijpen en aanpakken van zijn specifieke noden en het ondersteunen van zijn sterke kanten.

Wie kan bij ons terecht?

Wij onderzoeken en behandelen kinderen en jongeren met beperkingen in hun dagelijkse leven thuis, op school, enz.
Meer bepaald gaat het over belemmeringen gebonden aan problemen zoals: 

 • ADHD
 • Autisme
 • Gedragsproblemen
 • Leerstoornissen
 • Motorische stoornissen
 • Taalstoornissen
 • Verstandelijke beperking
 • CP

Wie zijn we?

We vormen een multidisciplinair team van artsen, orthopedagogen / klinisch psychologen, logopedisten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, kinderverzorgsters en een maatschappelijk werker.

 Vanuit een gemeenschappelijke kijk op de moeilijkheden werken we met u samen om de problemen te verminderen of te verhelpen. Hierbij vinden wij een goede verstandhouding en open communicatie met ouders en andere betrokken diensten belangrijk.

De concrete samenstelling van het begeleidend team hangt af van de specifieke noden van uw kind.

Aanpassing maatregelen ter preventie van de verspreiding van COVID-19

Naar aanleiding van de beslissingen van het Overlegcomité op 20 mei 2022 voeren wij een aanpassing door aan onze interne maatregelen ter preventie van de verspreiding van COVID-19, meer bepaald inzake de mondmaskerdracht.
Als revalidatieteam blijven wij veel belang hechten aan uw en onze veiligheid en bescherming.
Wij vragen om volgende afspraken correct na te leven als u naar het revalidatiecentrum komt.

 •  Het dragen van een mondmasker blijft aanbevolen voor volwassenen, maar er geldt geen algemene verplichting meer.
 • In volgende situaties is het dragen van een mondmasker in onze revalidatievoorziening wel verplicht:
  • in contact met (kwetsbare) personen die een verhoogd risico lopen
  • in een binnenruimte waar u geen 1,5m afstand kan houden én er onvoldoende luchtverversing is / geventileerd kan worden
  • als u een hoog-risicocontact hebt gehad met een besmette persoon
  • indien u een bepaalde klacht heeft waarvoor het (nog) niet aangewezen is dat er een PCR-test of antigeentest moet worden uitgevoerd
  • indien genoodzaakt omwille van de hoge en/of toenemende incidentie in Drongen
 • Handhygiëne blijft van groot belang.
 
 

Alvast bedankt om er samen met ons voor te zorgen dat alles veilig blijft verlopen!

Het team van Revalidatiecentrum Carbolt Drongen

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.