Aanmelding

Ouders melden hun kind telefonisch of via de online inlichtingenfiche aan. Vaak gebeurt dit na een doorverwijzing van een andere instantie zoals Kind & Gezin, de school, het CLB, de huis- of kinderarts, COS, DGGZ,…

Bij de aanmelding worden naast de administratieve gegevens alvast de grootste bezorgdheden genoteerd. Op een later tijdstip worden de ouders opnieuw opgebeld voor een uitgebreider telefonisch gesprek.  Dit tweede gesprek gaat dieper in op de hulpvragen van het kind, de ouders en de school.

Telefonisch aanmelden kan op het nummer 09/ 282.07.82.

Online aanmelden kan via deze inlichtingenfiche Klik hier. Zodra we uw aanmelding ontvangen, neemt de maatschappelijk werkster contact op om uw hulpvraag te concretiseren.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.