Aandachtstekortstoornis
met hyperactiviteit

Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD)

ADHD is de afkorting van Attention Deficit and Hyperactivity Disorder. Kinderen met ADHD kunnen zich in gewone situaties moeilijk en slechts voor korte duur concentreren. Ze zijn vaak impulsief en overbeweeglijk. Kinderen met een aandachtstekort kunnen hun aandacht niet lang genoeg bij een taak houden om deze nauwkeurig af te werken. Ze zijn snel afgeleid en hebben het moeilijk om op een overzichtelijke manier te werken. Ze vergeten wat nodig is om een bepaalde taak uit te voeren, zijn dikwijls slordig en chaotisch en controleren zichzelf weinig. Hyperactieve kinderen komen vaak storend over door hun drukke en onrustige gedrag. Impulsieve kinderen kunnen zich niet goed beheersen en slagen er niet in eerst na te denken voor ze iets doen of zeggen.

ADHD komt al vroeg in de ontwikkeling tot uiting en blijft het hele leven een rol spelen. ADHD kan het sociale, schoolse en relationele functioneren sterk belemmeren. De specifieke kenmerken verschillen van kind tot kind en variëren volgens leeftijd en situatie.
Meer specifieke informatie over ADHD vindt u op: http://www.zitstil.be.

Een voorbeeld: Jelle, 8 jaar
Jelle is een jongen die veel aandacht en energie vraagt. Hij is voortdurend in de weer, zit te friemelen met handen of voeten. Hij rent in het rond en klimt overal op. Hij is nieuwsgierig en wil alles proberen, maar ziet geen gevaar. Hij speelt altijd heel wild. Jelle praat aan één stuk door, ook al vinden andere mensen dat niet fijn. Hij kan heel moeilijk zijn beurt afwachten. De juf omschrijft hem als een lieve maar chaotische jongen. Hij vergeet zijn huiswerk. Zijn bank en schooltas zijn steeds rommelig. De juf merkt dat Jelle zich niet goed kan organiseren als hij opdrachten maakt. Hoewel Jelle thuis lang bezig is met zijn lessen en taken, kan hij de leerstof moeilijk onthouden. Hij is elke keer weer ontgoocheld over zijn zwakke resultaten. Met zijn vriendjes heeft hij dikwijls conflicten. Jelle wil steeds de leider zijn en kan niet goed tegen zijn verlies.

Beste ouders en kinderen,

Wij hopen dat ieder van jullie het goed stelt.
Recent kregen wij nieuwe richtlijnen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Hierin werden drie scenario’s beschreven. Scenario 0 is er eentje terug naar de normale wereld. Scenario 1 is een aanpassing van de maatregelen conform de huidige situatie. Scenario 2 is er eentje wanneer COVID terug aan kracht zou winnen. Op dit moment mogen we uitgaan van scenario 1. Onderstaand vinden jullie de belangrijkste zaken, die we vanuit het centrum voorop stellen:

• -12-jarigen dienen geen mondmasker te dragen.
• +12-jarigen (dus ook therapeuten) dragen wel een mondmasker als de afstand niet kan gerespecteerd worden en/of de ventilatie onvoldoende is.
• Individuele therapie kan doorgaan zonder mondmasker als de afstand kan bewaard worden en de ventilatie voldoende is. Indien jullie als ouder wensen dat een mondmasker ten allen tijde verder gebruikt wordt bij uw kind, kunnen jullie dit zeker aangeven bij de therapeuten.
• Bij kwetsbare kinderen blijft een mondmasker verplicht. De therapeuten zijn hier ook van op de hoogte.
• Teams kunnen doorgaan zonder mondmasker als de afstand kan bewaard worden en de ventilatie voldoende is. Aan jullie (ouders, externe partners) wordt er uiteraard vooraf gevraagd of jullie zich hierbij comfortabel voelen.
• Verplaatsingen binnen het gebouw gebeuren steeds met een mondmasker voor de +12-jarigen. Het afzetten van het masker kan enkel in de therapie- of vergaderruimte.
• Het brengen en afhalen van de kinderen blijven we zoveel mogelijk volgens de huidige maatregelen (buiten) continueren. Dit betekent dat de wachtzaal enkel gebruikt wordt bij slecht weer.
• Bijwonen van een (deel) van de therapie gebeurt steeds in afspraak met de therapeut. De therapeut gaat jullie (ouders of andere externen) buiten ophalen.
• Voor alle externen blijft het registreren van hun gegevens bij het binnenkomen verplicht.
Hou het veilig, blijf gezond en draag zorg voor elkaar.

Warme groeten van het hele team

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.