AUTISMESPECTRUMSTOORNISSEN

Kinderen met autisme hebben opvallende beperkingen op het vlak van communicatie, sociale interactie en verbeelding.

  • communicatie Met communicatie bedoelen we begrijpen en gebruiken van zowel de verbale als non-verbale communicatie. Verbale communicatie is de gesproken taal en de wijze waarop taal begrepen en gebruikt wordt. Met non-verbale communicatie bedoelen we onder andere gebaren maken, gebaren begrijpen, gelaatsuitdrukkingen aflezen en gepaste gelaatsuitdrukkingen maken.
  • sociale interactie Sociale interactie is de manier waarop je contact neemt met andere mensen en de manier waarop je omgaat met het contact dat andere mensen met jou zoeken.
  • verbeelding Verbeelding houdt in dat je je iets kan voorstellen wat niet aanwezig is. Verbeelding is ruimer dan fantasie.

Deze beperkingen zorgen ervoor dat mensen met autisme vaak minder soepel reageren op (nieuwe) situaties en dikwijls bijzondere interesses hebben. Deze problemen zijn bij vrijwel alle personen met autisme aanwezig, maar daarom niet in dezelfde vorm of mate. Daarom spreken we ook over autismespectrumstoornissen of kortweg ASS. Naast voorgenoemde problemen hebben de meeste kinderen met autisme nog bijkomende vaardigheden en moeilijkheden die hun gedrag kleuren. Afhankelijk van het kind, de omgeving en de leeftijd komen deze specifieke eigenschappen meer of minder op de voorgrond. Meer specifieke informatie over autisme vindt u op: www.autismecentraal.com, www.autismevlaanderen.be, www.participate-autisme.be

Een voorbeeld: Seppe, 5 jaar

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.