Cerebrale Parese (CP)

Cerebrale parese

Bij kinderen met CP verloopt de ontwikkeling van houding en beweging verstoord door een blijvende hersenbeschadiging. Hierdoor ervaren ze problemen in het dagelijks functioneren die doorheen de ontwikkeling soms meer op de voorgrond treden. Deze kinderen hebben vaak nood aan (orthopedische) hulpmiddelen. Omdat de hersenbeschadiging al op jonge leeftijd ontstaat (in de periode tijdens de zwangerschap, rond de bevalling of in de eerste twee levensjaren), zijn andere hersengebieden soms in staat om functies gedeeltelijk over te nemen. Het verloop van de ontwikkeling is afhankelijk van de specifieke hersenbeschadiging en varieert van kind tot kind en in de tijd. Ons VicP-team heeft zich verder verdiept in deze problematiek en aanpak. We vertrekken vanuit uw hulpvraag en stellen een aangepast revalidatieprogramma op met aandacht voor houding en beweging, activiteiten in dagelijks leven, eet- en drinkbegeleiding en (orthopedische) hulpmiddelen. Meer informatie over de behandeling van cerebrale parese vindt u op: http://www.bobath.be/nl/

Een voorbeeld: Louis, 7 jaar
Louis zit in het eerste leerjaar. In de klas heeft hij moeite om letters en cijfers te schrijven. Louis heeft in de klas een aangepaste stoel en tafel om vanuit een goede houding beter te kunnen schrijven. Om ervoor te zorgen dat hij ook zijn rechterhand gebruikt, staat zijn materiaal rechts. Zo moet hij het rechts nemen en dan doorgeven aan zijn linkerhand. Een fles doet hij open op zijn eigen manier. Hij steekt de fles tussen zijn buik en rechterarm en draait de dop eraf me zijn linkerhand. Louis is motorisch heel actief en ondernemend. Hij gaat niet mee zwemmen met de klas, maar met zijn beenspalken aan doet hij gewoon mee met de turnles. Sommige kinderen in de klas vinden die beenspalken wel wat vreemd en dat vindt Louis soms niet zo fijn.

Beste ouders en kinderen,

Wij hopen dat ieder van jullie het goed stelt.
Recent kregen wij nieuwe richtlijnen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Hierin werden drie scenario’s beschreven. Scenario 0 is er eentje terug naar de normale wereld. Scenario 1 is een aanpassing van de maatregelen conform de huidige situatie. Scenario 2 is er eentje wanneer COVID terug aan kracht zou winnen. Op dit moment mogen we uitgaan van scenario 1. Onderstaand vinden jullie de belangrijkste zaken, die we vanuit het centrum voorop stellen:

• -12-jarigen dienen geen mondmasker te dragen.
• +12-jarigen (dus ook therapeuten) dragen wel een mondmasker als de afstand niet kan gerespecteerd worden en/of de ventilatie onvoldoende is.
• Individuele therapie kan doorgaan zonder mondmasker als de afstand kan bewaard worden en de ventilatie voldoende is. Indien jullie als ouder wensen dat een mondmasker ten allen tijde verder gebruikt wordt bij uw kind, kunnen jullie dit zeker aangeven bij de therapeuten.
• Bij kwetsbare kinderen blijft een mondmasker verplicht. De therapeuten zijn hier ook van op de hoogte.
• Teams kunnen doorgaan zonder mondmasker als de afstand kan bewaard worden en de ventilatie voldoende is. Aan jullie (ouders, externe partners) wordt er uiteraard vooraf gevraagd of jullie zich hierbij comfortabel voelen.
• Verplaatsingen binnen het gebouw gebeuren steeds met een mondmasker voor de +12-jarigen. Het afzetten van het masker kan enkel in de therapie- of vergaderruimte.
• Het brengen en afhalen van de kinderen blijven we zoveel mogelijk volgens de huidige maatregelen (buiten) continueren. Dit betekent dat de wachtzaal enkel gebruikt wordt bij slecht weer.
• Bijwonen van een (deel) van de therapie gebeurt steeds in afspraak met de therapeut. De therapeut gaat jullie (ouders of andere externen) buiten ophalen.
• Voor alle externen blijft het registreren van hun gegevens bij het binnenkomen verplicht.
Hou het veilig, blijf gezond en draag zorg voor elkaar.

Warme groeten van het hele team

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.