KRACHTLIJNEN

Wij zijn een multidisciplinair team van artsen, orthopedagogen, psychologen, logopedisten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten en een maatschappelijk werker. De samenwerking tussen de verschillende disciplines vormt het fundament van onze werking. Vanuit een gezamenlijke visie en gemeenschappelijk plan stemmen de teamleden hun individuele werkzaamheden op elkaar af. Dankzij de samenstelling van ons team beschikken wij over de noodzakelijke deskundigheid om tegemoet te komen aan complexe problematieken.

We stemmen het revalidatieaanbod af op de noden van het kind en zijn omgeving. Er wordt steeds aan individuele doelstellingen gewerkt. Dit kan in verschillende werkvormen, individueel en/of in groep. De duur van de therapiesessie varieert (meestal van één tot twee uur).

Betrokkenheid van het kind en zijn ouders/familieleden is een voorwaarde bij het diagnostisch onderzoek, het opstellen van het therapieplan, het behandelingsproces en de evaluatie. Deze participatie is gebaseerd op wederzijds engagement en respect tussen het kind, het gezin en de hulpverlener. De ouders worden van onderzoek tot behandeling actief betrokken. Dit kan gaan van informatie-uitwisseling, bijwonen van en participeren aan onderzoek of therapiesessies, tot actieve deelname aan ouderbijeenkomsten in groep.

De uitvoering van het revalidatieprogramma gebeurt op een weldoordachte manier en met gebruik van wetenschappelijk onderbouwde middelen en methodes. Het personeel is gekwalificeerd en gespecialiseerd in de doelgroepen die in het centrum behandeld worden. Er is ruimte voor deskundigheidsbevordering door een permanent bijscholings- en vormingsaanbod en intern overleg. Daarnaast werkt het team mee aan relevante wetenschappelijke onderzoeksprojecten.

Zowel de onderzoeksfase als de behandelingsfase is beperkt in duur. De onderzoeksfase duurt maximaal 3 maanden. De maximale behandelingsduur is afhankelijk van de doelgroep waartoe het kind behoort en de evolutie van de vooropgestelde doelstellingen.

CAR Bolt werkt samen met diverse andere diensten en voorzieningen uit de omgeving. We overleggen en wisselen informatie uit met organisaties zoals de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen (COS), thuisbegeleidingsdiensten, Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGGZ), huisartsen, geneesheer-specialisten, enz.

Bij schoolgaande kinderen is de samenwerking met leerkrachten en de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) essentieel. 

CAR Bolt hecht grote waarde aan het juist beschermen van de gegevens die zijn verwerkt, in het bijzonder persoonsgegevens. Aan de hand van ons gegevensbeschermingsbeleid willen wij op strategisch niveau vastleggen op welke wijze gegevens beschermd worden, welke verantwoordelijkheden hierrond zijn toegewezen en welke prioriteiten CAR Bolt heeft bepaald rond de bescherming van gegevens. Indien u hierover vragen of bemerkingen heeft, kunt u steeds contact opnemen met de directie van CAR Bolt.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.