Leerstoornissen

Leerstoornissen

Als een kind in vergelijking met klasgenootjes opvallend moeilijk tot lezen, spellen en/of rekenen komt, spreken we van een leerstoornis. De leerproblemen vallen vanaf het begin van de lagere school op en blijven aanwezig ondanks voldoende leerkansen en hulp op school en thuis. Het gehoor, het zicht en de intelligentie zijn normaal of zijn niet de oorzaak van het leerprobleem. Elk kind reageert anders op de problemen die het heeft. Sommige kinderen kunnen goed omgaan met hun lees-, spellings- of rekenmoeilijkheden, terwijl andere kinderen zich faalangstig, verdrietig of kwaad voelen als ze ervaren dat het moeilijker gaat voor hen. We spreken van een complexe leerstoornis als het kind naast de leerstoornis ook problemen heeft met de aandacht, het geheugen, de visuele of auditieve perceptie, het visueel-ruimtelijk inzicht, de motoriek of sociale, emotionele of gedragsproblemen ondervindt. Uw kind kan in dat geval door ons team onderzocht en indien nodig behandeld worden. Meer specifieke informatie over leerstoornissen vindt u op: www.sprankel.be

Een voorbeeld: Tuur, 8 jaar
Tuur zit in het tweede leerjaar. Lezen en spellen zijn moeilijk voor hem. Hij blijft veel fouten maken tegen de tweeklanken eu/ui/uu en ook de b en d blijft hij fout lezen en schrijven. Hij slaagt er maar niet in om eenvoudige woordjes direct te herkennen. Als hij schrijft, laat hij vaak letters weg. Hij schrijft foute letters of zet ze op de verkeerde plaats. Zelfs getallen draait hij om. Zo schrijft hij 35 in plaats van 53 en omgekeerd. Al van in de kleuterklas valt op dat Tuur moeilijk woordjes kan hakken en plakken. De juf geeft aan dat Tuur in de klas vaak storend is en steeds meer ruzie maakt op de speelplaats. Hij kan zijn aandacht niet bij de les houden. Tijdens de turnles en knutselles bloeit Tuur echter open. Hij voetbalt als de beste en maakt prachtige knutselwerkjes. Mama voelt dat het tijd is om hulp te zoeken voor Tuur.

Beste ouders en kinderen,

Wij hopen dat ieder van jullie het goed stelt.
Recent kregen wij nieuwe richtlijnen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Hierin werden drie scenario’s beschreven. Scenario 0 is er eentje terug naar de normale wereld. Scenario 1 is een aanpassing van de maatregelen conform de huidige situatie. Scenario 2 is er eentje wanneer COVID terug aan kracht zou winnen. Op dit moment mogen we uitgaan van scenario 1. Onderstaand vinden jullie de belangrijkste zaken, die we vanuit het centrum voorop stellen:

• -12-jarigen dienen geen mondmasker te dragen.
• +12-jarigen (dus ook therapeuten) dragen wel een mondmasker als de afstand niet kan gerespecteerd worden en/of de ventilatie onvoldoende is.
• Individuele therapie kan doorgaan zonder mondmasker als de afstand kan bewaard worden en de ventilatie voldoende is. Indien jullie als ouder wensen dat een mondmasker ten allen tijde verder gebruikt wordt bij uw kind, kunnen jullie dit zeker aangeven bij de therapeuten.
• Bij kwetsbare kinderen blijft een mondmasker verplicht. De therapeuten zijn hier ook van op de hoogte.
• Teams kunnen doorgaan zonder mondmasker als de afstand kan bewaard worden en de ventilatie voldoende is. Aan jullie (ouders, externe partners) wordt er uiteraard vooraf gevraagd of jullie zich hierbij comfortabel voelen.
• Verplaatsingen binnen het gebouw gebeuren steeds met een mondmasker voor de +12-jarigen. Het afzetten van het masker kan enkel in de therapie- of vergaderruimte.
• Het brengen en afhalen van de kinderen blijven we zoveel mogelijk volgens de huidige maatregelen (buiten) continueren. Dit betekent dat de wachtzaal enkel gebruikt wordt bij slecht weer.
• Bijwonen van een (deel) van de therapie gebeurt steeds in afspraak met de therapeut. De therapeut gaat jullie (ouders of andere externen) buiten ophalen.
• Voor alle externen blijft het registreren van hun gegevens bij het binnenkomen verplicht.
Hou het veilig, blijf gezond en draag zorg voor elkaar.

Warme groeten van het hele team

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.