Leerstoornissen

Leerstoornissen

Als een kind in vergelijking met klasgenootjes opvallend moeilijk tot lezen, spellen en/of rekenen komt, spreken we van een leerstoornis. De leerproblemen vallen vanaf het begin van de lagere school op en blijven aanwezig ondanks voldoende leerkansen en hulp op school en thuis. Het gehoor, het zicht en de intelligentie zijn normaal of zijn niet de oorzaak van het leerprobleem. Elk kind reageert anders op de problemen die het heeft. Sommige kinderen kunnen goed omgaan met hun lees-, spellings- of rekenmoeilijkheden, terwijl andere kinderen zich faalangstig, verdrietig of kwaad voelen als ze ervaren dat het moeilijker gaat voor hen. We spreken van een complexe leerstoornis als het kind naast de leerstoornis ook problemen heeft met de aandacht, het geheugen, de visuele of auditieve perceptie, het visueel-ruimtelijk inzicht, de motoriek of sociale, emotionele of gedragsproblemen ondervindt. Uw kind kan in dat geval door ons team onderzocht en indien nodig behandeld worden. Meer specifieke informatie over leerstoornissen vindt u op: www.sprankel.be

Een voorbeeld: Tuur, 8 jaar
Tuur zit in het tweede leerjaar. Lezen en spellen zijn moeilijk voor hem. Hij blijft veel fouten maken tegen de tweeklanken eu/ui/uu en ook de b en d blijft hij fout lezen en schrijven. Hij slaagt er maar niet in om eenvoudige woordjes direct te herkennen. Als hij schrijft, laat hij vaak letters weg. Hij schrijft foute letters of zet ze op de verkeerde plaats. Zelfs getallen draait hij om. Zo schrijft hij 35 in plaats van 53 en omgekeerd. Al van in de kleuterklas valt op dat Tuur moeilijk woordjes kan hakken en plakken. De juf geeft aan dat Tuur in de klas vaak storend is en steeds meer ruzie maakt op de speelplaats. Hij kan zijn aandacht niet bij de les houden. Tijdens de turnles en knutselles bloeit Tuur echter open. Hij voetbalt als de beste en maakt prachtige knutselwerkjes. Mama voelt dat het tijd is om hulp te zoeken voor Tuur.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.