Links

Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie

Deze federatie verdedigt de belangen van de Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR) in België.
Klik Hier
logo
Sig staat o.a. in voor de bijscholing van professionele hulpverleners en organiseert jaarlijks een groot aantal studiedagen en workshops. De constant veranderende wetenschappelijke inzichten over de diagnostiek en behandeling maken permanente vorming onmisbaar.​
Klik Hier
mong-bui-515633-unsplash

Vlaams Forum voor Diagnostiek​

Het Vlaams Forum voor diagnostiek in de psychologische en pedagogische begeleiding en hulpverlening is een vzw die zich inzet voor het ontwikkelen van kwaliteitsvolle onderzoeksinstrumenten en een transparant en kwaliteitsvolle diagnostische praktijk.​
Klik Hier

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Deze federatie verdedigt de belangen van de Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR) in België.
Klik Hier

Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid​

Elk CAR heeft een overeenkomst (conventie) met de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV waarin de voorwaarden tot uitvoering en terugbetaling van het revalidatieprogramma strikt worden bepaald.​
Klik Hier

Centrum Ambulante Revalidatie Oostakker​

Centrum Ambulante Revalidatie Oostakker Wolfputstraat 110 9041 Oostakker T 09 259 28 12 F 09 259 28 11 E info@caroostakker.be​
Klik Hier

Centrum Ambulante Revalidatie Impuls​

Karel Lodewijk Dierickxstraat 30 9000 Gent T 09 225 22 01 E info@centrumimpuls.be
Klik Hier

Centrum Ambulante Revalidatie Destelbergen

Kerkham 3 9070 Destelbergen T 09/228 21 67 E CAR@desteijger.be
Klik Hier

Beste ouders en kinderen,

Wij hopen dat ieder van jullie het goed stelt.
Recent kregen wij nieuwe richtlijnen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Hierin werden drie scenario’s beschreven. Scenario 0 is er eentje terug naar de normale wereld. Scenario 1 is een aanpassing van de maatregelen conform de huidige situatie. Scenario 2 is er eentje wanneer COVID terug aan kracht zou winnen. Op dit moment mogen we uitgaan van scenario 1. Onderstaand vinden jullie de belangrijkste zaken, die we vanuit het centrum voorop stellen:

• -12-jarigen dienen geen mondmasker te dragen.
• +12-jarigen (dus ook therapeuten) dragen wel een mondmasker als de afstand niet kan gerespecteerd worden en/of de ventilatie onvoldoende is.
• Individuele therapie kan doorgaan zonder mondmasker als de afstand kan bewaard worden en de ventilatie voldoende is. Indien jullie als ouder wensen dat een mondmasker ten allen tijde verder gebruikt wordt bij uw kind, kunnen jullie dit zeker aangeven bij de therapeuten.
• Bij kwetsbare kinderen blijft een mondmasker verplicht. De therapeuten zijn hier ook van op de hoogte.
• Teams kunnen doorgaan zonder mondmasker als de afstand kan bewaard worden en de ventilatie voldoende is. Aan jullie (ouders, externe partners) wordt er uiteraard vooraf gevraagd of jullie zich hierbij comfortabel voelen.
• Verplaatsingen binnen het gebouw gebeuren steeds met een mondmasker voor de +12-jarigen. Het afzetten van het masker kan enkel in de therapie- of vergaderruimte.
• Het brengen en afhalen van de kinderen blijven we zoveel mogelijk volgens de huidige maatregelen (buiten) continueren. Dit betekent dat de wachtzaal enkel gebruikt wordt bij slecht weer.
• Bijwonen van een (deel) van de therapie gebeurt steeds in afspraak met de therapeut. De therapeut gaat jullie (ouders of andere externen) buiten ophalen.
• Voor alle externen blijft het registreren van hun gegevens bij het binnenkomen verplicht.
Hou het veilig, blijf gezond en draag zorg voor elkaar.

Warme groeten van het hele team

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.