MDT

Erkend centrum

Het centrum wordt erkend, gecontroleerd en gesubsidieerd door het Rijksinstituut voor Invaliditeit en Ziekteverzekering (RIZIV) en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Wij krijgen de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen. Centrum voor ambulante revalidatie BOLT is erkend als multidisciplinair team door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Mensen met een handicap kunnen bij ons erkend multidisciplinair team (MDT) terecht voor het opmaken van het A-document en het motiveren van een concrete hulpvraag. Dit gebeurt op basis van gesprekken, verslagen en eventueel bijkomende onderzoeken. Als erkend MDT zijn we bevoegd om dit document over te maken aan de intersectorale toegangspoort van de Integrale Jeugdhulp. De hulpverlening situeert zich op verschillende domeinen zoals zorg (begeleiding aan huis of verblijf en begeleiding in een voorziening en dit zowel voor minderjarigen als voor meerderjarigen), Persoonlijk Assistentie Budget (PAB) of individuele materiële bijstand (aanvullende uitrusting aan de woning, hulpmiddelen ter verbetering van de mobiliteit, hulpmiddelen bij communicatie, en meer). CAR BOLT is evenwel niet erkend als deskundige op vlak van IMB, maar we helpen u graag verder via gerichte doorverwijzing. Indien u de hulp van ons multidisciplinair team wenst inzake uw zorgvraag, kan u vrijblijvend contact opnemen met onze contactpersoon:

Justine Deleersnyder
09/2820782
Justine.Deleersnyder@carbolt.be

Beste ouders en kinderen,

Wij hopen dat ieder van jullie het goed stelt.
Recent kregen wij nieuwe richtlijnen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Hierin werden drie scenario’s beschreven. Scenario 0 is er eentje terug naar de normale wereld. Scenario 1 is een aanpassing van de maatregelen conform de huidige situatie. Scenario 2 is er eentje wanneer COVID terug aan kracht zou winnen. Op dit moment mogen we uitgaan van scenario 1. Onderstaand vinden jullie de belangrijkste zaken, die we vanuit het centrum voorop stellen:

• -12-jarigen dienen geen mondmasker te dragen.
• +12-jarigen (dus ook therapeuten) dragen wel een mondmasker als de afstand niet kan gerespecteerd worden en/of de ventilatie onvoldoende is.
• Individuele therapie kan doorgaan zonder mondmasker als de afstand kan bewaard worden en de ventilatie voldoende is. Indien jullie als ouder wensen dat een mondmasker ten allen tijde verder gebruikt wordt bij uw kind, kunnen jullie dit zeker aangeven bij de therapeuten.
• Bij kwetsbare kinderen blijft een mondmasker verplicht. De therapeuten zijn hier ook van op de hoogte.
• Teams kunnen doorgaan zonder mondmasker als de afstand kan bewaard worden en de ventilatie voldoende is. Aan jullie (ouders, externe partners) wordt er uiteraard vooraf gevraagd of jullie zich hierbij comfortabel voelen.
• Verplaatsingen binnen het gebouw gebeuren steeds met een mondmasker voor de +12-jarigen. Het afzetten van het masker kan enkel in de therapie- of vergaderruimte.
• Het brengen en afhalen van de kinderen blijven we zoveel mogelijk volgens de huidige maatregelen (buiten) continueren. Dit betekent dat de wachtzaal enkel gebruikt wordt bij slecht weer.
• Bijwonen van een (deel) van de therapie gebeurt steeds in afspraak met de therapeut. De therapeut gaat jullie (ouders of andere externen) buiten ophalen.
• Voor alle externen blijft het registreren van hun gegevens bij het binnenkomen verplicht.
Hou het veilig, blijf gezond en draag zorg voor elkaar.

Warme groeten van het hele team

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.