MOTORISCHE STOORNISSEN

Motorische stoornissen

Het beeld van kinderen met motorische problemen kan sterk uiteenlopen en variëren. Deze moeilijkheden kunnen al opgemerkt worden in de baby- of peuterperiode, maar kunnen zich ook pas later manifesteren.

Problemen kunnen zich voordoen op vlak van grove motoriek, fijne motoriek en/of schrijfmotoriek en uiten zich binnen verschillende aspecten in het dagelijks leven van uw kind.

Misschien merkt u op dat uw kind minder vloeiend beweegt en moeite heeft met het aanleren van nieuwe bewegingsvaardigheden zoals lopen, springen, hinkelen, fietsen, …  Mogelijks heeft uw kind moeilijkheden met dagelijkse handelingen zoals aan- en uitkleden, veters strikken, eten met mes en vork.

Daarnaast kan de school u problemen melden met  schrijven of hanteren van materiaal zoals schaar, meetlat, gom, …
Bovenstaande moeilijkheden kunnen ook een invloed hebben op het sociaal functioneren van uw kind. Zo kan het zijn dat uw kind minder actief kan deelnemen aan de turnles of niet meespeelt met leeftijdgenootjes op de speelplaats en eerder kiest voor rustige spelletjes.

Herkent u uw kind in bovenstaande situaties en ondervindt u ook problemen op andere domeinen, kunnen wij u mogelijks verder helpen met multidisciplinaire revalidatie. Hierbij staat uw hulpvraag centraal en werken we nauw samen met de school. Daarnaast geven we tips en tricks mee voor zowel thuis als op school.

Een voorbeeld: Siebe, 6 jaar 
Siebe zit in het eerste leerjaar en leert schrijven. De juf meldt problemen met de pengreep en het leren schrijven van letters. Bij knutselwerkjes heeft Siebe nog veel hulp nodig van de juf. Op de speelplaats speelt Siebe weinig met leeftijdsgenootjes. Hij houdt ervan om toe te kijken. Ook de ouders stellen vast dat veel activiteiten trager verlopen in vergelijking met broer en zus. Zo kan Siebe bijvoorbeeld nog niet fietsen zonder zijwielen en heeft hij nog hulp nodig bij het snijden van zijn vlees. In zijn vroege ontwikkeling heeft Siebe niet gekropen en kwam hij later tot stappen. Tijdens de bewegingslesjes in de kleuterschool ondervond Siebe vooral problemen met klimmen en klauteren. Zelfstandig zijn jas aan en uit doen verliep eveneens moeilijk. 

Beste ouders en kinderen,

Wij hopen dat ieder van jullie het goed stelt.
Recent kregen wij nieuwe richtlijnen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Hierin werden drie scenario’s beschreven. Scenario 0 is er eentje terug naar de normale wereld. Scenario 1 is een aanpassing van de maatregelen conform de huidige situatie. Scenario 2 is er eentje wanneer COVID terug aan kracht zou winnen. Op dit moment mogen we uitgaan van scenario 1. Onderstaand vinden jullie de belangrijkste zaken, die we vanuit het centrum voorop stellen:

• -12-jarigen dienen geen mondmasker te dragen.
• +12-jarigen (dus ook therapeuten) dragen wel een mondmasker als de afstand niet kan gerespecteerd worden en/of de ventilatie onvoldoende is.
• Individuele therapie kan doorgaan zonder mondmasker als de afstand kan bewaard worden en de ventilatie voldoende is. Indien jullie als ouder wensen dat een mondmasker ten allen tijde verder gebruikt wordt bij uw kind, kunnen jullie dit zeker aangeven bij de therapeuten.
• Bij kwetsbare kinderen blijft een mondmasker verplicht. De therapeuten zijn hier ook van op de hoogte.
• Teams kunnen doorgaan zonder mondmasker als de afstand kan bewaard worden en de ventilatie voldoende is. Aan jullie (ouders, externe partners) wordt er uiteraard vooraf gevraagd of jullie zich hierbij comfortabel voelen.
• Verplaatsingen binnen het gebouw gebeuren steeds met een mondmasker voor de +12-jarigen. Het afzetten van het masker kan enkel in de therapie- of vergaderruimte.
• Het brengen en afhalen van de kinderen blijven we zoveel mogelijk volgens de huidige maatregelen (buiten) continueren. Dit betekent dat de wachtzaal enkel gebruikt wordt bij slecht weer.
• Bijwonen van een (deel) van de therapie gebeurt steeds in afspraak met de therapeut. De therapeut gaat jullie (ouders of andere externen) buiten ophalen.
• Voor alle externen blijft het registreren van hun gegevens bij het binnenkomen verplicht.
Hou het veilig, blijf gezond en draag zorg voor elkaar.

Warme groeten van het hele team

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.