MOTORISCHE STOORNISSEN

Motorische stoornissen

Het beeld van kinderen met motorische problemen kan sterk uiteenlopen en variëren. Deze moeilijkheden kunnen al opgemerkt worden in de baby- of peuterperiode, maar kunnen zich ook pas later manifesteren.

Problemen kunnen zich voordoen op vlak van grove motoriek, fijne motoriek en/of schrijfmotoriek en uiten zich binnen verschillende aspecten in het dagelijks leven van uw kind.

Misschien merkt u op dat uw kind minder vloeiend beweegt en moeite heeft met het aanleren van nieuwe bewegingsvaardigheden zoals lopen, springen, hinkelen, fietsen, …  Mogelijks heeft uw kind moeilijkheden met dagelijkse handelingen zoals aan- en uitkleden, veters strikken, eten met mes en vork.

Daarnaast kan de school u problemen melden met  schrijven of hanteren van materiaal zoals schaar, meetlat, gom, …
Bovenstaande moeilijkheden kunnen ook een invloed hebben op het sociaal functioneren van uw kind. Zo kan het zijn dat uw kind minder actief kan deelnemen aan de turnles of niet meespeelt met leeftijdgenootjes op de speelplaats en eerder kiest voor rustige spelletjes.

Herkent u uw kind in bovenstaande situaties en ondervindt u ook problemen op andere domeinen, kunnen wij u mogelijks verder helpen met multidisciplinaire revalidatie. Hierbij staat uw hulpvraag centraal en werken we nauw samen met de school. Daarnaast geven we tips en tricks mee voor zowel thuis als op school.

Een voorbeeld: Siebe, 6 jaar 
Siebe zit in het eerste leerjaar en leert schrijven. De juf meldt problemen met de pengreep en het leren schrijven van letters. Bij knutselwerkjes heeft Siebe nog veel hulp nodig van de juf. Op de speelplaats speelt Siebe weinig met leeftijdsgenootjes. Hij houdt ervan om toe te kijken. Ook de ouders stellen vast dat veel activiteiten trager verlopen in vergelijking met broer en zus. Zo kan Siebe bijvoorbeeld nog niet fietsen zonder zijwielen en heeft hij nog hulp nodig bij het snijden van zijn vlees. In zijn vroege ontwikkeling heeft Siebe niet gekropen en kwam hij later tot stappen. Tijdens de bewegingslesjes in de kleuterschool ondervond Siebe vooral problemen met klimmen en klauteren. Zelfstandig zijn jas aan en uit doen verliep eveneens moeilijk. 

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.