Onderzoek

Vooraleer het onderzoek kan starten dienen wij in bezit te zijn van een doorverwijzing voor multidisciplinair onderzoek van een arts (huisarts, specialist,..) en goedkeuring door de mutualiteit.

Het onderzoek start met een eerste gesprek (intake) met de coördinator. Tijdens dit gesprek komen onder andere de hulpvragen, bezorgdheden, de ontwikkeling en het functioneren van uw kind aan bod. Vervolgens wordt een onderzoek op maat van uw kind samengesteld. Afhankelijk van de problematiek kunnen volgende onderzoeken plaatsvinden:

  • Logopedisch onderzoek
  • Ergotherapeutisch onderzoek
  • Kinesitherapeutisch onderzoek
  • Psychologisch onderzoek
  • Intelligentie onderzoek
  • Onderzoek door de kinderarts of kinderpsychiater
 

De resultaten en observaties van de onderzoeken worden besproken tijdens een teamvergadering met alle betrokken disciplines. Er wordt nagegaan of er sprake is van een probleem, stoornis of een bepaalde diagnose en of er nood is aan multidisciplinaire revalidatie.

Vervolgens worden de ouders uitgenodigd voor een adviesgesprek waarin de onderzoeksresultaten en bevindingen van het multidisciplinair team besproken worden.

Indien een multidisciplinaire behandeling aangewezen is en de ouders hiermee instemmen, wordt het kind op de wachtlijst voor therapie geplaatst. Er wordt een aanvraag voor terugbetaling van de therapie naar de mutualiteit gestuurd. Indien er enkel nood is aan monodisciplinaire therapie, wordt het kind doorverwezen

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.