TAALSTOORNISSEN

Taalstoornissen

Wat bedoelen we met een taalstoornis? Bij kinderen met een taalstoornis ontwikkelt de (moeder)taal zich al vanaf het prille begin opvallend trager of afwijkend in vergelijking met leeftijdsgenootjes. Het gehoor, het zicht, de intelligentie en het taalaanbod zijn normaal of zijn niet de oorzaak van het taalprobleem. Kinderen kunnen op verschillende taalgebieden moeilijkheden ervaren.  Zo hebben ze bijvoorbeeld moeite met het begrijpen en/of (uit)spreken van klanken, woorden en zinnen of met het voeren van gesprekken. Elk kind is anders en dus ook zijn of haar taalstoornis. Wanneer er naast de taalproblemen ook nog moeilijkheden zijn op andere gebieden, dan kan uw kind door ons team onderzocht en indien nodig behandeld worden. We denken hierbij aan problemen met de motoriek, aandacht, het geheugen, de visuele of auditieve perceptie, het visueel-ruimtelijk inzicht of sociale, emotionele of gedragsproblemen. Meer specifieke informatie over taalstoornissen vindt u op: www.CETOS.be.

Een voorbeeld: Saar, 3,5 jaar
Saar gaat sinds kort naar school. Ze is pas beginnen spreken toen ze tweeënhalf jaar was. Ook nu nog spreekt Saar meestal met één of twee woorden. Ze maakt nog bijna geen zinnetjes. Als de juf of haar ouders haar niet begrijpen, wordt ze soms boos. Eenvoudige opdrachtjes uitvoeren lukt, maar meestal begrijpt ze niet goed wat een volwassene tegen haar zegt. Saar speelt het liefst met haar poppen. Hoewel ze tijdens haar spel weinig taal gebruikt, heeft ze wel een rijke fantasie. Haar ouders en juf merken op dat Saar het in vergelijking met leeftijdsgenootjes veel moeilijker heeft met taakjes waarbij de fijne motoriek een rol speelt. Bij het kijken in een boekje slaat Saar de bladzijden niet één per één om. Saar krabbelt graag op papier maar kan nog geen kindje tekenen. Het potlood houdt ze vast met een volle hand.  In de klas en  thuis heeft Saar veel begeleiding nodig. De ouders maken zich vooral zorgen omdat Saar haar taal zo traag vooruit gaat en omdat ze hier ook zichtbaar onder lijdt.

Beste ouders en kinderen,

Wij hopen dat ieder van jullie het goed stelt.
Recent kregen wij nieuwe richtlijnen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Hierin werden drie scenario’s beschreven. Scenario 0 is er eentje terug naar de normale wereld. Scenario 1 is een aanpassing van de maatregelen conform de huidige situatie. Scenario 2 is er eentje wanneer COVID terug aan kracht zou winnen. Op dit moment mogen we uitgaan van scenario 1. Onderstaand vinden jullie de belangrijkste zaken, die we vanuit het centrum voorop stellen:

• -12-jarigen dienen geen mondmasker te dragen.
• +12-jarigen (dus ook therapeuten) dragen wel een mondmasker als de afstand niet kan gerespecteerd worden en/of de ventilatie onvoldoende is.
• Individuele therapie kan doorgaan zonder mondmasker als de afstand kan bewaard worden en de ventilatie voldoende is. Indien jullie als ouder wensen dat een mondmasker ten allen tijde verder gebruikt wordt bij uw kind, kunnen jullie dit zeker aangeven bij de therapeuten.
• Bij kwetsbare kinderen blijft een mondmasker verplicht. De therapeuten zijn hier ook van op de hoogte.
• Teams kunnen doorgaan zonder mondmasker als de afstand kan bewaard worden en de ventilatie voldoende is. Aan jullie (ouders, externe partners) wordt er uiteraard vooraf gevraagd of jullie zich hierbij comfortabel voelen.
• Verplaatsingen binnen het gebouw gebeuren steeds met een mondmasker voor de +12-jarigen. Het afzetten van het masker kan enkel in de therapie- of vergaderruimte.
• Het brengen en afhalen van de kinderen blijven we zoveel mogelijk volgens de huidige maatregelen (buiten) continueren. Dit betekent dat de wachtzaal enkel gebruikt wordt bij slecht weer.
• Bijwonen van een (deel) van de therapie gebeurt steeds in afspraak met de therapeut. De therapeut gaat jullie (ouders of andere externen) buiten ophalen.
• Voor alle externen blijft het registreren van hun gegevens bij het binnenkomen verplicht.
Hou het veilig, blijf gezond en draag zorg voor elkaar.

Warme groeten van het hele team

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.