TAALSTOORNISSEN

Taalstoornissen

Wat bedoelen we met een taalstoornis? Bij kinderen met een taalstoornis ontwikkelt de (moeder)taal zich al vanaf het prille begin opvallend trager of afwijkend in vergelijking met leeftijdsgenootjes. Het gehoor, het zicht, de intelligentie en het taalaanbod zijn normaal of zijn niet de oorzaak van het taalprobleem. Kinderen kunnen op verschillende taalgebieden moeilijkheden ervaren.  Zo hebben ze bijvoorbeeld moeite met het begrijpen en/of (uit)spreken van klanken, woorden en zinnen of met het voeren van gesprekken. Elk kind is anders en dus ook zijn of haar taalstoornis. Wanneer er naast de taalproblemen ook nog moeilijkheden zijn op andere gebieden, dan kan uw kind door ons team onderzocht en indien nodig behandeld worden. We denken hierbij aan problemen met de motoriek, aandacht, het geheugen, de visuele of auditieve perceptie, het visueel-ruimtelijk inzicht of sociale, emotionele of gedragsproblemen. Meer specifieke informatie over taalstoornissen vindt u op: www.CETOS.be.

Een voorbeeld: Saar, 3,5 jaar
Saar gaat sinds kort naar school. Ze is pas beginnen spreken toen ze tweeënhalf jaar was. Ook nu nog spreekt Saar meestal met één of twee woorden. Ze maakt nog bijna geen zinnetjes. Als de juf of haar ouders haar niet begrijpen, wordt ze soms boos. Eenvoudige opdrachtjes uitvoeren lukt, maar meestal begrijpt ze niet goed wat een volwassene tegen haar zegt. Saar speelt het liefst met haar poppen. Hoewel ze tijdens haar spel weinig taal gebruikt, heeft ze wel een rijke fantasie. Haar ouders en juf merken op dat Saar het in vergelijking met leeftijdsgenootjes veel moeilijker heeft met taakjes waarbij de fijne motoriek een rol speelt. Bij het kijken in een boekje slaat Saar de bladzijden niet één per één om. Saar krabbelt graag op papier maar kan nog geen kindje tekenen. Het potlood houdt ze vast met een volle hand.  In de klas en  thuis heeft Saar veel begeleiding nodig. De ouders maken zich vooral zorgen omdat Saar haar taal zo traag vooruit gaat en omdat ze hier ook zichtbaar onder lijdt.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.