Therapie

Wanneer therapie wordt opgestart, zoeken we samen met de ouders en de school naar geschikte momenten. Het aantal behandelingen per week verschilt naargelang de problematiek en/of de behandelingsfase.

De behandeling is ambulant: het kind komt op therapie voor één tot twee uur per dag en gaat daarna terug naar huis of school. De behandelingen gebeuren in principe individueel. Soms worden kleine groepjes gevormd die de behandelingsdoelstellingen ondersteunen.

De behandeling van kleuters en kinderen uit het buitengewoon onderwijs gebeurt meestal tijdens de schooluren. De behandeling van lagere schoolkinderen vindt zoveel mogelijk plaats buiten de schooluren. Tijdens de schoolweken gaan de therapieën door volgens een vast uurrooster. Tijdens de schoolvakanties is er in overleg met de ouders een aangepast uurrooster.

De ouders worden actief betrokken bij de revalidatie: in overleg met de therapeuten kunnen zij de therapie bijwonen en minstens tweemaal per jaar wordt een oudergesprek georganiseerd. Ouders kunnen ook steeds op eigen initiatief een overleg aanvragen. Het team werkt nauw samen met de school, het CLB, en indien nodig met andere diensten of instanties.

Op regelmatige tijdstippen wordt het revalidatieprogramma door het team geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd. Het stopzetten van de revalidatie gebeurt na een zorgvuldige evaluatie en in overleg met de ouders.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.