VERSTANDELIJKE BEPERKING

Verstandelijke beperking

Bij kinderen met een verstandelijke beperking verloopt de ontwikkeling van het denken, het bewegen, het spreken en het sociale gedrag trager en anders. Hierdoor ervaren deze kinderen problemen in het dagelijks functioneren. De mate waarin de ontwikkeling trager en anders verloopt, varieert sterk van kind tot kind. Meer specifieke informatie over verstandelijke beperking vindt u op: www.vfg.be en www.kvg.be.

Een voorbeeld: Jef, 5 jaar
Jef zegt enkele woordjes maar die zijn moeilijk verstaanbaar. Als hij iets niet begrijpt, wordt hij vlug boos. Hij leert dagelijkse activiteiten moeizaam aan. Zijn ouders moeten hem nog steeds helpen bij het eten en bij het aan- en uitkleden. Drinken uit een beker lukt al. Jef is nog niet zindelijk. Hij begon later te lopen dan de andere twee kinderen van het gezin. Jef beweegt houterig en traag. Springen lukt niet, maar hij trap al flink tegen een bal. Sinds enkele maanden tekent hij lijnen met een potlood. Voor knippen en puzzelen heeft Jef nog weinig interesse. Hij houdt ervan om torens te bouwen en weer omver te gooien en hij geniet van spelen met water en zand. In de klas vraagt Jef veel aandacht. Hij kan opvallend minder dan de andere kinderen.

Aanpassing maatregelen ter preventie van de verspreiding van COVID-19

Naar aanleiding van de beslissingen van het Overlegcomité op 20 mei 2022 voeren wij een aanpassing door aan onze interne maatregelen ter preventie van de verspreiding van COVID-19, meer bepaald inzake de mondmaskerdracht.
Als revalidatieteam blijven wij veel belang hechten aan uw en onze veiligheid en bescherming.
Wij vragen om volgende afspraken correct na te leven als u naar het revalidatiecentrum komt.

 •  Het dragen van een mondmasker blijft aanbevolen voor volwassenen, maar er geldt geen algemene verplichting meer.
 • In volgende situaties is het dragen van een mondmasker in onze revalidatievoorziening wel verplicht:
  • in contact met (kwetsbare) personen die een verhoogd risico lopen
  • in een binnenruimte waar u geen 1,5m afstand kan houden én er onvoldoende luchtverversing is / geventileerd kan worden
  • als u een hoog-risicocontact hebt gehad met een besmette persoon
  • indien u een bepaalde klacht heeft waarvoor het (nog) niet aangewezen is dat er een PCR-test of antigeentest moet worden uitgevoerd
  • indien genoodzaakt omwille van de hoge en/of toenemende incidentie in Drongen
 • Handhygiëne blijft van groot belang.
 
 

Alvast bedankt om er samen met ons voor te zorgen dat alles veilig blijft verlopen!

Het team van Revalidatiecentrum Carbolt Drongen

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.