VERSTANDELIJKE BEPERKING

Verstandelijke beperking

Bij kinderen met een verstandelijke beperking verloopt de ontwikkeling van het denken, het bewegen, het spreken en het sociale gedrag trager en anders. Hierdoor ervaren deze kinderen problemen in het dagelijks functioneren. De mate waarin de ontwikkeling trager en anders verloopt, varieert sterk van kind tot kind. Meer specifieke informatie over verstandelijke beperking vindt u op: www.vfg.be en www.kvg.be.

Een voorbeeld: Jef, 5 jaar
Jef zegt enkele woordjes maar die zijn moeilijk verstaanbaar. Als hij iets niet begrijpt, wordt hij vlug boos. Hij leert dagelijkse activiteiten moeizaam aan. Zijn ouders moeten hem nog steeds helpen bij het eten en bij het aan- en uitkleden. Drinken uit een beker lukt al. Jef is nog niet zindelijk. Hij begon later te lopen dan de andere twee kinderen van het gezin. Jef beweegt houterig en traag. Springen lukt niet, maar hij trap al flink tegen een bal. Sinds enkele maanden tekent hij lijnen met een potlood. Voor knippen en puzzelen heeft Jef nog weinig interesse. Hij houdt ervan om torens te bouwen en weer omver te gooien en hij geniet van spelen met water en zand. In de klas vraagt Jef veel aandacht. Hij kan opvallend minder dan de andere kinderen.

Beste ouders en kinderen,

Wij hopen dat ieder van jullie het goed stelt.
Recent kregen wij nieuwe richtlijnen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Hierin werden drie scenario’s beschreven. Scenario 0 is er eentje terug naar de normale wereld. Scenario 1 is een aanpassing van de maatregelen conform de huidige situatie. Scenario 2 is er eentje wanneer COVID terug aan kracht zou winnen. Op dit moment mogen we uitgaan van scenario 1. Onderstaand vinden jullie de belangrijkste zaken, die we vanuit het centrum voorop stellen:

• -12-jarigen dienen geen mondmasker te dragen.
• +12-jarigen (dus ook therapeuten) dragen wel een mondmasker als de afstand niet kan gerespecteerd worden en/of de ventilatie onvoldoende is.
• Individuele therapie kan doorgaan zonder mondmasker als de afstand kan bewaard worden en de ventilatie voldoende is. Indien jullie als ouder wensen dat een mondmasker ten allen tijde verder gebruikt wordt bij uw kind, kunnen jullie dit zeker aangeven bij de therapeuten.
• Bij kwetsbare kinderen blijft een mondmasker verplicht. De therapeuten zijn hier ook van op de hoogte.
• Teams kunnen doorgaan zonder mondmasker als de afstand kan bewaard worden en de ventilatie voldoende is. Aan jullie (ouders, externe partners) wordt er uiteraard vooraf gevraagd of jullie zich hierbij comfortabel voelen.
• Verplaatsingen binnen het gebouw gebeuren steeds met een mondmasker voor de +12-jarigen. Het afzetten van het masker kan enkel in de therapie- of vergaderruimte.
• Het brengen en afhalen van de kinderen blijven we zoveel mogelijk volgens de huidige maatregelen (buiten) continueren. Dit betekent dat de wachtzaal enkel gebruikt wordt bij slecht weer.
• Bijwonen van een (deel) van de therapie gebeurt steeds in afspraak met de therapeut. De therapeut gaat jullie (ouders of andere externen) buiten ophalen.
• Voor alle externen blijft het registreren van hun gegevens bij het binnenkomen verplicht.
Hou het veilig, blijf gezond en draag zorg voor elkaar.

Warme groeten van het hele team

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.