VROEGREVALIDATIE ROLLEBOLT

Vroegrevalidatie Rollebolt

Vroegtijdige detectie van ontwikkelingsproblemen is van groot belang. Deze problemen kunnen zich stellen op vlak van taal en spraak, grove en fijne motoriek, cognitie, communicatie, emotie, sociaal-relationele vaardigheden en voeding. Binnen de vroegrevalidatie kunnen kinderen terecht van 1,5 tot 5 jaar.  Naargelang de noden krijgen zij individuele multidisciplinaire therapie of functioneren zij binnen een  groepswerking.

Rollebolt is een groepswerking bestaande uit een multidisciplinair team van logopedisten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, psychologen en  kinderverzorgsters onder leiding van een arts. Deze werking gaat 3 of 4 voormiddagen per week door. Elke voormiddag omvat een onthaalmoment, groepstherapie, snackmoment, individuele therapie en een afsluitmoment.

Het doel is het kind maximale ontwikkelingskansen bieden en zo optimaal mogelijk laten functioneren binnen zijn of haar omgeving. Samen met de pop “Puk” gaan we op ontdekking en leren we op een speelse manier. Hierbij vertrekken we steeds vanuit een thema dat aanleunt bij de belevingswereld van het jonge kind. We hechten veel belang aan een nauwe samenwerking met het gezin, de arts, het kinderdagverblijf, de school en andere begeleidende diensten.  

Aanpassing maatregelen ter preventie van de verspreiding van COVID-19

Naar aanleiding van de beslissingen van het Overlegcomité op 20 mei 2022 voeren wij een aanpassing door aan onze interne maatregelen ter preventie van de verspreiding van COVID-19, meer bepaald inzake de mondmaskerdracht.
Als revalidatieteam blijven wij veel belang hechten aan uw en onze veiligheid en bescherming.
Wij vragen om volgende afspraken correct na te leven als u naar het revalidatiecentrum komt.

 •  Het dragen van een mondmasker blijft aanbevolen voor volwassenen, maar er geldt geen algemene verplichting meer.
 • In volgende situaties is het dragen van een mondmasker in onze revalidatievoorziening wel verplicht:
  • in contact met (kwetsbare) personen die een verhoogd risico lopen
  • in een binnenruimte waar u geen 1,5m afstand kan houden én er onvoldoende luchtverversing is / geventileerd kan worden
  • als u een hoog-risicocontact hebt gehad met een besmette persoon
  • indien u een bepaalde klacht heeft waarvoor het (nog) niet aangewezen is dat er een PCR-test of antigeentest moet worden uitgevoerd
  • indien genoodzaakt omwille van de hoge en/of toenemende incidentie in Drongen
 • Handhygiëne blijft van groot belang.
 
 

Alvast bedankt om er samen met ons voor te zorgen dat alles veilig blijft verlopen!

Het team van Revalidatiecentrum Carbolt Drongen

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.