VROEGREVALIDATIE ROLLEBOLT

Vroegrevalidatie Rollebolt

Vroegtijdige detectie van ontwikkelingsproblemen is van groot belang. Deze problemen kunnen zich stellen op vlak van taal en spraak, grove en fijne motoriek, cognitie, communicatie, emotie, sociaal-relationele vaardigheden en voeding. Binnen de vroegrevalidatie kunnen kinderen terecht van 1,5 tot 5 jaar.  Naargelang de noden krijgen zij individuele multidisciplinaire therapie of functioneren zij binnen een  groepswerking.

Rollebolt is een groepswerking bestaande uit een multidisciplinair team van logopedisten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, psychologen en  kinderverzorgsters onder leiding van een arts. Deze werking gaat 3 of 4 voormiddagen per week door. Elke voormiddag omvat een onthaalmoment, groepstherapie, snackmoment, individuele therapie en een afsluitmoment.

Het doel is het kind maximale ontwikkelingskansen bieden en zo optimaal mogelijk laten functioneren binnen zijn of haar omgeving. Samen met de pop “Puk” gaan we op ontdekking en leren we op een speelse manier. Hierbij vertrekken we steeds vanuit een thema dat aanleunt bij de belevingswereld van het jonge kind. We hechten veel belang aan een nauwe samenwerking met het gezin, de arts, het kinderdagverblijf, de school en andere begeleidende diensten.  

Beste ouders en kinderen,

Wij hopen dat ieder van jullie het goed stelt.
Recent kregen wij nieuwe richtlijnen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Hierin werden drie scenario’s beschreven. Scenario 0 is er eentje terug naar de normale wereld. Scenario 1 is een aanpassing van de maatregelen conform de huidige situatie. Scenario 2 is er eentje wanneer COVID terug aan kracht zou winnen. Op dit moment mogen we uitgaan van scenario 1. Onderstaand vinden jullie de belangrijkste zaken, die we vanuit het centrum voorop stellen:

• -12-jarigen dienen geen mondmasker te dragen.
• +12-jarigen (dus ook therapeuten) dragen wel een mondmasker als de afstand niet kan gerespecteerd worden en/of de ventilatie onvoldoende is.
• Individuele therapie kan doorgaan zonder mondmasker als de afstand kan bewaard worden en de ventilatie voldoende is. Indien jullie als ouder wensen dat een mondmasker ten allen tijde verder gebruikt wordt bij uw kind, kunnen jullie dit zeker aangeven bij de therapeuten.
• Bij kwetsbare kinderen blijft een mondmasker verplicht. De therapeuten zijn hier ook van op de hoogte.
• Teams kunnen doorgaan zonder mondmasker als de afstand kan bewaard worden en de ventilatie voldoende is. Aan jullie (ouders, externe partners) wordt er uiteraard vooraf gevraagd of jullie zich hierbij comfortabel voelen.
• Verplaatsingen binnen het gebouw gebeuren steeds met een mondmasker voor de +12-jarigen. Het afzetten van het masker kan enkel in de therapie- of vergaderruimte.
• Het brengen en afhalen van de kinderen blijven we zoveel mogelijk volgens de huidige maatregelen (buiten) continueren. Dit betekent dat de wachtzaal enkel gebruikt wordt bij slecht weer.
• Bijwonen van een (deel) van de therapie gebeurt steeds in afspraak met de therapeut. De therapeut gaat jullie (ouders of andere externen) buiten ophalen.
• Voor alle externen blijft het registreren van hun gegevens bij het binnenkomen verplicht.
Hou het veilig, blijf gezond en draag zorg voor elkaar.

Warme groeten van het hele team

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.