VROEGREVALIDATIE ROLLEBOLT

Vroegrevalidatie Rollebolt

Vroegtijdige detectie van ontwikkelingsproblemen is van groot belang. Deze problemen kunnen zich stellen op vlak van taal en spraak, grove en fijne motoriek, cognitie, communicatie, emotie, sociaal-relationele vaardigheden en voeding. Binnen de vroegrevalidatie kunnen kinderen terecht van 1,5 tot 5 jaar.  Naargelang de noden krijgen zij individuele multidisciplinaire therapie of functioneren zij binnen een  groepswerking.

Rollebolt is een groepswerking bestaande uit een multidisciplinair team van logopedisten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, psychologen en  kinderverzorgsters onder leiding van een arts. Deze werking gaat 3 of 4 voormiddagen per week door. Elke voormiddag omvat een onthaalmoment, groepstherapie, snackmoment, individuele therapie en een afsluitmoment.

Het doel is het kind maximale ontwikkelingskansen bieden en zo optimaal mogelijk laten functioneren binnen zijn of haar omgeving. Samen met de pop “Puk” gaan we op ontdekking en leren we op een speelse manier. Hierbij vertrekken we steeds vanuit een thema dat aanleunt bij de belevingswereld van het jonge kind. We hechten veel belang aan een nauwe samenwerking met het gezin, de arts, het kinderdagverblijf, de school en andere begeleidende diensten.  

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.